16 oktober 2018

Kamerbrief over handreiking tenderkostenvergoeding

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Handreiking Tenderkostenvergoeding. In deze handreiking wordt geconstateerd dat offertekosten normaal gesproken deel uitmaken van het ondernemersrisico en daarom (nog) niet worden vergoed door de aanbestedende dienst. Wordt de gevraagde inzet van de

19 maart 2018

De goede tolk is schaars, maar dankzij Justitie niet duur

Met deze kop verscheen afgelopen 16 maart een artikel in het NRC, waarin  wordt geschreven dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de eisen waaraan tolken en vertalers moeten voldoen, om in het Register voor tolken en vertalers te komen, wil verlagen en de opdrachten

20 december 2017

Drempelwaarden Europese aanbestedingen 2018-2019

De Europese Commissie heeft zich gebogen over de drempelwaarden van 2018 en 2019. Zij stelt deze iedere 2 jaar vast. Wanneer de geraamde waarde van een opdracht gelijk of meer bedraagt dan deze drempelwaarden, dient men in beginsel Europees aan

12 december 2017

Adem in, adem uit

Iedere aanbestedende dienst kijkt er graag naar uit; een nieuwe aanbesteding in de markt zetten. Daarin moet je goed voorbereid zijn. Want wat wil je nu eigenlijk uitvragen. En welke partij wil je het liefste? Twee zeer belangrijke hersenkrakers die