21 december 2018

Rijkswaterstaat internationaal voorbeeld klimaatneutraal aanbesteden

Tijdens de klimaattop in Polen (3-14 december 2018) deelden organisaties hun kennis op het gebied van duurzame oplossingen en klimaatmitigatie. Maarten Neelis van Rijkswaterstaat vertelde onder brede internationale interesse hoe Rijkswaterstaat op weg is naar klimaatneutraal aanbesteden. Methodiek voor klimaatneutraal

4 december 2018

De Rijksaanbestedingskalender is weer openbaar gemaakt

De Rijksaanbestedingskalender voor kwartaal één van 2018 is weer openbaar gemaakt. Op deze kalender staan alle gegevens over de Rijksaanbestedingen die in de planning staan. De gegevens op de Rijksaanbestedingskalender worden elk kwartaal ververst. (maart, juni, september en december) Met

16 oktober 2018

Kamerbrief over handreiking tenderkostenvergoeding

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Handreiking Tenderkostenvergoeding. In deze handreiking wordt geconstateerd dat offertekosten normaal gesproken deel uitmaken van het ondernemersrisico en daarom (nog) niet worden vergoed door de aanbestedende dienst. Wordt de gevraagde inzet van de

19 maart 2018

De goede tolk is schaars, maar dankzij Justitie niet duur

Met deze kop verscheen afgelopen 16 maart een artikel in het NRC, waarin  wordt geschreven dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de eisen waaraan tolken en vertalers moeten voldoen, om in het Register voor tolken en vertalers te komen, wil verlagen en de opdrachten